Tilsynsførende

Jeres skole - jeres valg!

Med de nye lovkrav til de tilsynsførende for de frie skoler er det ikke ligegyldigt, hvilken profil I vælger.

Jeg ser funktionen som tilsynsførende som et samarbejde, hvor I får mulighed for sparring omkring udviklingen og driften af jeres skole.
Jeg prioriterer åbenhed og tryghed i samarbejdet, og i mit virke som tilsynsførende tager jeg udgangspunkt i jeres målsætning, jeres værdier  og den hverdag I agerer i.

Lov om tilsyn for frie grundskoler

Forældre og bestyrelse på frie grundskoler skal i fællesskab vælge en eller flere eksterne  tilsynsførende til at føre tilsyn med skolen .
Efter den nye tilsynsordning, trådte i kraft  pr. 1. august 2012  skal den tilsynsførende gennemgå et kursusforløb og certificeres af Skolestyrelsen.
Pr. 1/1 - 2017 vedtog Folketinget ændringer omkring tilsynet med skolerne. Disse betyder, at den tilsynsførende højest må føre tilsyn med 5 skoler, og højest må være tilsynsførende ved den samme skole i 6 år. Derudover må den tilsynsførendes valgperiode højest vare 2 år, og der er skærpede krav til tilsynsførendes habilitet og valgbarhed. Som noget nyt, skal tilsynserklæringen endvidere indeholde oplysninger om donationer til skolen. Se mere information under fanen "Loven" på denne side.

Den tilsynsførende

Britt Ravn Augustsen
45 år
Certificeret tilsynsførende 2012
Gencertificeres marts 2017
Tilsynsførende på Skelbæk Friskole
Læreruddannet
Specialunderviser
Tillidsrepræsentant
Ledelseserfaring
Bestyrelseserfaring
Mor til 2 friskolebørn
 
Tilsynsførende Britt Ravn Augustsen  | Tlf.: 20 27 13 80 | britt.augustsen@mail.dk