Tilsynsførende

Jeres skole - jeres valg!

Med de nye lovkrav til de tilsynsførende for de frie skoler er det ikke ligegyldigt, hvilken profil I vælger.

Jeg ser funktionen som tilsynsførende som et samarbejde, hvor I får mulighed for sparring omkring udviklingen og driften af jeres skole.
Jeg prioriterer åbenhed og tryghed i samarbejdet, og i mit virke som tilsynsførende tager jeg udgangspunkt i jeres målsætning, jeres værdier  og den hverdag I agerer i.

Lov om tilsyn for frie grundskoler

Forældre og bestyrelse på frie grundskoler skal i fællesskab vælge en eller flere eksterne  tilsynsførende til at føre tilsyn med skolen .
Efter den nye tilsynsordning, der træder i kraft  pr. 1. august 2012  skal den tilsynsførende gennemgå et kursusforløb og certificeres af Skolestyrelsen. Hvis den tilsynsførende er valgt før d. 1. august 2012 må m/k dog udføre tilsyn valgperioden ud, men derefter skal det være en certificeret tilsynsførende der fører tilsynet.

Den tilsynsførende

Britt Ravn Augustsen
43 år
Certificeret tilsynsførende 2012
Tilsynsførende på Skelbæk Friskole
Læreruddannet
Specialunderviser
Ledelseserfaring
Bestyrelseserfaring
Mor til 2 friskolebørn
 
Tilsynsførende Britt Ravn Augustsen  | Tlf.: 20 27 13 80 | britt.augustsen@mail.dk